BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS

Thảo luận trong 'Máy móc xây dựng' bắt đầu bởi vacuum79, 15/12/16.

 1. vacuum79

  vacuum79 New Member

  1. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M0.7- VACUUM PUMP EDWARDS E2M0.7
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards E2M0.7 có lưu lượng max: 1.1 m3/h, có độ chân không max: 0.2 mbar (0.15 torr). Đây là loại bơm chân không nhỏ, dùng chủ yếu trong phòng thí nghiệm, độ bền cao, tiếng ồn thấp.
  • Công suất: 0.09 kW, độ ồn thấp: 43 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M0.7 có size: NW10 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.2 lít, max: 0.28 lít.
   Sử dụng dầu Ultragrade 15. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF3.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M0.7: 10 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]
  [​IMG]
  KÍCH THƯỚC
  [​IMG]


  [​IMG]
  CHỨNG CHỈ :
  [​IMG]
  2. VIDEO CLIP

  3. THÔNG TIN HỖ TRỢ

  Option:
  • Cáp nguồn.
  • Dầu Ultragrade 15.
  • Cút, đầu nối.
  4. THAM KHẢO
  5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
  [​IMG]
   
  Tags:
 2. vacuum79

  vacuum79 New Member

  1. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M1.5 - VACUUM PUMP EDWARDS E2M1.5
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards E2M1.5 có lưu lượng max: 2.2 m3/h, có độ chân không max: 0.025 mbar (0.019 torr). Đây là loại bơm chân không nhỏ, dùng chủ yếu trong phòng thí nghiệm, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 0.16 kW, độ ồn thấp: 54 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M1.5 có size: NW10 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.2 lít, max: 0.28 lít. Sử dụng dầuUltragrade 15. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF3.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M1.5: 10 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  2. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E1M18 - VACUUM PUMP EDWARDS E1M18
  [​IMG]

  • Bơm hút chân không Edwards E1M18 có lưu lượng max: 25 m3/h, có độ chân không max: 1 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ trung bình, dùng trong công nghiệp, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 0.55 kW, độ ồn thấp: 57 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E1M18 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.9 lít, max: 1.4 lít. Sử dụng dầuUltragrade 19. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF20.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E1M18: 37 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  CHỨNG CHỈ :

  [​IMG]
  3. VIDEO CLIP

  4. THÔNG TIN HỖ TRỢ
  Option:
  • Cáp nguồn.
  • Dầu Ultragrade 15.
  • Cút, đầu nối.
  5. THAM KHẢO
  6. THÔNG TIN LIÊN HỆ
  [​IMG]
   
 3. vacuum79

  vacuum79 New Member

  1. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M18 - VACUUM PUMP EDWARDS E2M18
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards E2M18 có lưu lượng max: 25 m3/h, có độ chân không max: 1 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ trung bình, dùng trong công nghiệp, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 0.55 kW, độ ồn thấp: 57 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M18 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.75 lít, max: 1.05 lít. Sử dụng dầuUltragrade 19. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF20.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M18: 39 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.

  [​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M28 - VACUUM PUMP EDWARDS E2M28
  [​IMG]

  • Bơm hút chân không Edwards E2M28 có lưu lượng max: 38.9 m3/h, có độ chân không max: 1 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ trung bình, dùng trong công nghiệp, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 0.75 kW, độ ồn thấp: 57 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M28 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 1.2 lít, max: 1.5 lít. Sử dụng dầuUltragrade 19. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF30.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M28: 40 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  CHỨNG CHỈ :

  [​IMG]
  3. VIDEO CLIP
  4. THÔNG TIN HỖ TRỢ
  Option:

  • Cáp nguồn.
  • Dầu Ultragrade 15.
  • Cút, đầu nối.
  5. THAM KHẢO

  6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  [​IMG]
   
 4. vacuum79

  vacuum79 New Member

  1. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV3 - VACUUM PUMP EDWARDS RV3
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards RV3 có lưu lượng max: 4.5 m3/h, có độ chân không max: 2 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ nhỏ, dùng trong phòng thí nghiệm, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 550 W, độ ồn thấp: 48 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards RV3 có size: NW10 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.42 lít, max: 0.7 lít. Sử dụng dầuUltragrade 19. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF10.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards RV3: 10 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]
  [​IMG]
  2. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV5 - VACUUM PUMP EDWARDS RV5
  [​IMG]

  • Bơm hút chân không Edwards RV5 có lưu lượng max: 7 m3/h, có độ chân không max: 2 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ nhỏ, dùng trong phòng thí nghiệm, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 550 W, độ ồn thấp: 48 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards RV5 có size: NW10 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.42 lít, max: 0.7 lít. Sử dụng dầuUltragrade 19. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF10.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards RV5: 25 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]
  [​IMG]
  CHỨNG CHỈ :

  [​IMG]

  3. THÔNG TIN HỖ TRỢ
  Option:
  • Cáp nguồn.
  • Dầu Ultragrade 15.
  • Cút, đầu nối.
  4. THAM KHẢO
  5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  [​IMG]
   
 5. vacuum79

  vacuum79 New Member

  1. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV8 - VACUUM PUMP EDWARDS RV8
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards RV8 có lưu lượng max: 11.7 m3/h, có độ chân không max: 2 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ nhỏ, dùng trong phòng thí nghiệm, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 550 W, độ ồn thấp: 48 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards RV8 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.45 lít, max: 0.75 lít. Sử dụng dầuUltragrade 19. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF10.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards RV8: 28 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.

  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  2.BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS RV12 - VACUUM PUMP EDWARDS RV12
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards RV12 có lưu lượng max: 17 m3/h, có độ chân không max: 2 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ nhỏ, dùng trong phòng thí nghiệm, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 550 W, độ ồn thấp: 48 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards RV12 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 0.65 lít, max: 1.0 lít. Sử dụng dầuUltragrade 19. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm. Lọc dầu sử dụng là loại Edwards EMF20.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards RV12: 29 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  CHỨNG CHỈ :

  [​IMG]

  VIDEO CLIP SẢN PHẨM THỰC TẾ :
  3. THÔNG TIN HỖ TRỢ

  Option:
  • Cáp nguồn.
  • Dầu Ultragrade 15.
  • Cút, đầu nối.
  4. THAM KHẢO
  5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
  [​IMG]
   
 6. vacuum79

  vacuum79 New Member

  1. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M40 - VACUUM PUMP EDWARDS E2M40
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards E2M40 có lưu lượng max: 50.5 m3/h, có độ chân không max: 1 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ lớn, dùng trong công nghiệp, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 1.5 kW, độ ồn thấp: 65 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M40 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 1.32 lít, max: 3.5 lít. Sử dụng dầuUltragrade 70. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M40: 72 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  2. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M80 - VACUUM PUMP EDWARDS E2M80
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards E2M80 có lưu lượng max: 96 m3/h, có độ chân không max: 1 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ lớn, dùng trong công nghiệp, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 3 kW, độ ồn thấp: 70 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M80 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 2.19 lít, max: 4.01 lít. Sử dụng dầuUltragrade 70. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M80: 105 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]
  [​IMG]
  CHỨNG CHỈ :

  [​IMG]

  3. THÔNG TIN HỖ TRỢ
  Option:

  • Cáp nguồn.
  • Dầu Ultragrade 15.
  • Cút, đầu nối.
  4. THAM KHẢO

  5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  [​IMG]
   
 7. vacuum79

  vacuum79 New Member

  1. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M175 - VACUUM PUMP EDWARDS E2M175
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards E2M175 có lưu lượng max: 214 m3/h, có độ chân không max: 1 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ lớn, dùng trong công nghiệp, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 6.5 kW, độ ồn thấp: 75 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M175 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 16 lít, max: 25 lít. Sử dụng dầuUltragrade 70. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M175: 200 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M275 - VACUUM PUMP EDWARDS E2M275
  [​IMG]
  • Bơm hút chân không Edwards E2M175 có lưu lượng max: 350 m3/h, có độ chân không max: 1 x 10-3 mbar. Đây là loại bơm chân không cỡ lớn, dùng trong công nghiệp, độ bền cao, tiếng ồn thấp. Kết cấu vứng chắc, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
  • Công suất: 8.5 kW, độ ồn thấp: 75 dB(A).
  • Cổ hút của bơm chân không Edwards E2M275 có size: NW25 .
  • Dung tích chứa dầu min: 19 lít, max: 28 lít. Sử dụng dầuUltragrade 70. (Khuyến nghị: 3 tháng, thay dầu 1 lần, để tăng và kéo dài tuổi thọ của bơm.
  • Trọng lượng bơm chân không Edwards E2M275: 225 kg (chưa đổ dầu).
  • Made in Czech.
  [​IMG]
  [​IMG]
  CHỨNG CHỈ :
  [​IMG]
  3. THÔNG TIN HỖ TRỢ
  Option:
  • Cáp nguồn.
  • Dầu Ultragrade 15.
  • Cút, đầu nối.
  4. THAM KHẢO
  5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...